Türkiye’de Yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporlarının Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma


ESEN D., ESEN M.

ULUSLARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.827-844, 2018 (Peer-Reviewed Journal)