Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Şiddet ve Boyun Eğici Davranışlar Arasındaki İlişki


DAĞLAR G., BİLGİÇ D., Kaya S.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.3, pp.187-200, 2020 (Peer-Reviewed Journal)