Peyronie hastalığı nda penil korporoplasti Hangi grefti kullanalım


BOZKURT O., DEMİR Ö., ESEN A. A.

Ürolojik Cerrahi Derneği Güncelleme Serileri, vol.2, no.4, pp.7-10, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)