Skutki ró nic w kulturze pracy i ich wp yw na zachowania w pracy analiza przypadku Turcji i Polski


ÇOLAK M.

International Scientific Conference Work as a Support in Achieving Human and Religous Maturity, Krakow, Poland, 9 - 10 April 2015, pp.16

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Krakow
  • Country: Poland
  • Page Numbers: pp.16
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes