Geleneksel El Sanatlarının Günümüze Etkilerine Bir Örnek: Yaratıcı Endüstrilerin Tekstil Tasarımı Bağlamında İncelenmesi


Creative Commons License

Meriç D., Kurtuldu E., Önlü N.

THE 5TH INTERNATIONAL TURKISH CULTURE AND ARTS PRESENTATION WORKSHOP AND SYMPOSIUM, Tbilisi, Georgia, 21 - 25 March 2018, pp.31-35

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tbilisi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.31-35
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kültürel değerlerin bir yansıması olan geleneksel el sanatları; kültürün nesilden nesile ya da toplumdan topluma aktarımında etkin bir rol oynamaktadır. Halk kültüründe bir ifade aracı olarak kullanılan geleneksel tekstiller ise bu açıdan önem taşımaktadır. Günümüz değişen yaşam koşulları ve toplumsal yapısı sebebiyle bu aktarım yöntemleri alternatif alanlara yönelmiştir. 90’ların başında ortaya çıkan “Yaratıcı Endüstriler” kavramı ile yerel kalkınma için yeni modeller geliştirilmeye başlanmış ve bu alanda “yaratıcılık” ve “tasarım” kavramları ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda yerel değerlerimizi oluşturan geleneksel tekstillerimizin günümüz küresel dinamikleri doğrultusunda yeniden canlandırılması açısından yeni bakış açıları geliştirmek faydalı olacaktır. Bu çalışmada geleneksel el sanatlarının bir örneği olarak tekstil sanatı; yaratıcı endüstriler kapsamında yorumlanarak bireysel ve toplu girişim örnekleri üzerinden incelenecektir. Ayrıca çalışmada; bu bağlamda geleneksel tekstil sanatını tanıtmak, bilinirliğini ve farkındalığı arttırmak, yaygınlaşmasını sağlamak  ve yeni iş modelleri oluşturacak potansiyelleri tartışmak hedeflenmektedir.