Soma Havzası ve Çevresindeki Miyosen Volkanizmasının Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri


ERSOY E. Y., DİNDİ F., KARAOĞLU Ö., HELVACI C.

Bulletin for Earth Sciences (Yerbilimleri), vol.33, pp.59-80, 2012 (Peer-Reviewed Journal)