Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine Diz Ağrısı İle Başvuran Hastalarda Mezoterapinin Ağrıya Etkisi


Kasapoğlu S. S., Bilik Sezer B., Limnili G.

10. Ulusal İstahed Aile Hekimliği Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 13 - 17 November 2023, pp.122

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.122
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ:

               Mezoterapi cildin dermis tabakasına ilaç enjeksiyonu yöntemidir.  Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle verilir.  Mezoterapi uygulamasında dermiste mikro ilaç birikimi oluşur ve altta yatan dokulara yavaşça difüze olur. Böylece ilacın lokal etkisinin uzamasına, sistemik yola göre düşük doz ilaç kullanımına ve diğer farmakolojik ve non-farmakolojik tekniklerle sinerjiye izin vermektedir. Bu çalışma ile diz ağrısı ile aile sağlığı merkezlerine başvuran hastalarda mezoterapinin ağrı üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM:

               Randomize, plasebo-kontrollü, tek-kör planlanan çalışma DEU Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine diz ağrısı ile başvuran hastalar arasından dahil edilme kriterlerine uygunluk doğrultusunda seçilecektir.  Haftada 1 olmak üzere 4 seans mezoterapi enjeksiyonu planlanmıştır.  Ağrı değerlendirmede Vizüel Analog Skalası (VAS) kullanılacaktır.

Tedavi seansları için analjezik, anestezik ve vazodilatör karışım Kontrol grubu için serum fizyolojik subdermal enjeksiyonları planlandı.

BULGULAR:

               Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran hastalardan seçilecek olan örnekleme sosyo-demografik veri anketi ile Vizuel Analog Skalası uygulanacaktır. Hastalar 1.ay VAS ağrı skorları ile değerlendirilecektir. Çalışma henüz tasarım aşamasındadır.

SONUÇ:

   Mezoterapinin diz ağrısı ile başvuran hastalarda ağrıyı azaltmada güvenli ve etkin bir alternatif tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir.  Çalışma henüz sonuçlanmamıştır.