The COVID-19 Outbreak in Postmodernizm and the Public Health Approach


Süner A. F., Kilic B.

Sağlık ve Toplum, vol.33, no.2, pp.32-45, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.32-45
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In this study; it is aimed to evaluate the COVID-19 pandemic with its place in postmodernist views and public health approach. This study is a review study. English and Turkish Articles and documents scan- ned with the keywords “Postmodernism”, “Health”, “COVID-19”, “Public Health” were evaluated through PubMed and Google Scho- lar and Google. A total of 60 articles and documents were included in this review. In this duration, there were problems in the delivery of health care. At the same time, people have tried to deal with the pandemic in different ways. In social life, it is predicted that human relations with concepts such as social distance, mask, isolation, and quarantine weaken and negative consequences may be seen in the future. However, in this period, it is seen that both international or- ganizations and national systems are rapidly reviewing themselves and are more ready for emergencies and other possible pandemics. From the point of view of public health, it is observed that in the postmodern period, the increase in vaccine hesitancy and the emer- gence of individuality is reversed and both the vaccine support has increased and the importance of public instead of individuality is understood. As a result, this period shows that postmodernism has positive and negative sides and it is not right to be rejected or ac- cepted completely.
Bu çalışmada; COVID-19 pandemisinin, postmodernist görüşler içindeki yeri ve halk sağlığı yaklaşımıyla birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma bir derleme çalışmasıdır. PubMed ve Google Scholar üzerinden “Postmodernizm”, “Sağlık”, “COVID-19”,”Halk Sağlığı” anahtar sözcükleriyle taranan İngilizce ve Türkçe makaleler ve dokümanlar değerlendirilmiştir. Toplam 15 doküman derlemeye dahil edilmiştir. İnsanlar pandemiyle farklı şekillerde baş etmeye çalışmışlardır. Sosyal yaşamda da sosyal mesafe, maske, izolasyon, karantina gibi kavramlarla insan ilişkilerinin zayıfladığı ve ilerde olumsuz sonuçların görülebileceği öngörülmektedir. Ancak bu dönemde gerek uluslararası kuruluşların gerekse ulusal sistemlerin kendilerini hızla gözden geçirdiği ve acil durumlara ve olası diğer pandemilere karşı daha hazır duruma geldiği görülmektedir. Halk sağlığı açısından bakıldığında ise postmodern dönemde aşı karşıtlığının artması ve bireyselliğin ön plana çıkması durumunun tam tersine döndüğü ve toplumda hem aşı desteğinin arttığı hem de bireysellik yerine toplumsallığın öneminin anlaşıldığı gözlenmektedir. Sonuç olarak bu dönem postmodernizmin olumlu ve olumsuz yanları olduğunu ve tümden reddedilmesi veya kabul edilmesinin doğru olmadığını göstermektedir.