GÜNDE TEK DOZ ENALAPRİLİN ANTİHİPERTANSİF ETKİNLİĞİNİN 24 SAATLİK AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜM TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Ergene A. O., Kozan Ö., Bayram A., Dindar İ., Aksöyek S., Pektaş O.

SELCUK MEDICAL JOURNAL, vol.9, no.1, pp.78-82, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 1993
  • Journal Name: SELCUK MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-82
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

Çalışma, Mart 1992 ile Eylül 1992 tarihleri arasında Koşuyolu kalb ve Araştırma Hastanesi Kar-diyoloji polikliniğine başvuran hafif ve orta derecede hipertansiyonu olan 39 hastada gerçekleştirildi. Günde tek doz enalapril verilen hastaların tedavi öncesi ve sonrası 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapıldı. Hastalara enalapril üst doz 20 mg olacak şekilde uygulandı. Cevabın yetersiz kaldığı olgularda diüretik eklendi. Bu şekilde olguların %74'iinde cevap alındı. Cevap alınan 28 hastada teda-vi öncesi ortalama 148.195±4 mm1Hg olan kan basıncının 136187-±4 nım Ilg'ya düştüğü gözlendi. (p<0.001 ). Tedavi öncesi gece 23-07 saatleri arasındaik ortalama 138192±3 mmllg olan kan basıncının da tedavi sonrası 130ffi184±4 mmHg'ya indiği saptandı (p<0.01). Bir olguda yan etki nede-niyle tedavi durdurulmak zorunda kalındı. Sonuç olarak tek doz enalaprilin kan basıncı kontrolünde etkin bir antihipertansif ajan olduğu gözlendi.