Color As a Basic Design Element in Showcase Design


Aydın B.

ART&DESIGN-2021 International Congress on Art and Design Research and Exhibition, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Showcases are the arrangements of a place where the products are displayed. They are a part of the communication between the brand and the customer. While presenting the product, the showcases almost speak to the customer by making use of the unlimited expression possibilities of design elements and principles. For visual perception to occur in the fastest way and for the message to be given about the product to be read, the details contained in the showcase design are of great importance. It is seen that the classical showcase concept has changed over time, transformed into a kind of installation (placement), and different materials, concepts, lighting techniques and applications where basic design elements and principles are evaluated have stood out. The researches on the showcases are focused on space arrangement, especially in the fields of interior architecture and fashion design; however, it is seen that the issue of color features and selections used in showcase design is handled with a relatively limited approach. Color, one of the important basic design elements, is an effective communication tool with physiological, psychological and cultural meanings with its multi-layered structure. While the showcase arrangements retain their diversity as effective installations that use the visual language of brands and design according to changing conditions, the contribution of color is highly noticeable with its rich features and meanings. Color relations, harmony, contrasts, meanings, psychological effects, the perception that showcase designs create on people, which are considered in the context of color and space perception, have an impact beyond what is visible. In this study, it is aimed to examine how the color element, which differs with the texture, material, light and supporting elements in the product and its background, is used in the showcase installations as the design spaces where the products are exhibited, and what their contribution is to the showcase installations. In this context, detailed readings of color features will be made by descriptive analysis of samples from showcase arrangements of major fashion brands in the study, which is limited to the element of color. 

Vitrinler ürünlerin sergilendiği mekan düzenlemeleridir. Marka ile müşteri arasındaki iletişimin bir parçasıdırlar. Ürünü sunarken, vitrinler, tasarım ögeleri ve ilkelerinin sınırsız ifade olanaklarından yararlanarak adeta müşteriyle konuşurlar. Görsel algılamanın en hızlı şekilde gerçekleşmesi ve ürünle ilgili verilmek istenen mesajın okunması için vitrin tasarımının içerdiği detaylar büyük önem taşımaktadır. Klasik vitrin anlayışının zamanla değiştiği, bir çeşit enstalasyona (yerleştirme) dönüştüğü farklı malzeme, konsept, aydınlatma teknikleri ve temel tasarım ögeleri ile ilkelerinin değerlendirildiği uygulamaların öne çıktığı görülmektedir. Vitrinlerle ilgili yapılan araştırmaların özellikle iç mimarlık ve moda tasarımı alanlarında mekan düzenlemesine yönelik olduğu; bununla birlikte vitrin tasarımında kullanılan renk özellikleri ve seçimleri konusunun, nispeten sınırlı bir yaklaşımla ele alındığı görülmektedir. Önemli temel tasarım ögelerinden olan renk, çok katmanlı yapısı ile fizyolojik, psikolojik ve kültürel anlamlara sahip etkili bir iletişim aracıdır. Vitrin düzenlemeleri, değişen koşullara göre markaların ve tasarımın görsel dilini kullanan etkili yerleştirmeler olarak çeşitliliğini korurken, rengin katkısı, zengin özellikleri ve anlamlarıyla oldukça göze çarpmaktadır. Renk ilişkileri, uyumu, kontrastlıkları, anlamları, psikolojik etkileri, renk ve mekan algısı bağlamında ele alınan vitrin tasarımlarının insanlar üzerinde yarattığı algı, görünenin ötesinde bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, ürünlerin sergilendiği tasarım mekanları olarak vitrin yerleştirmelerinde ürün ve arka planında doku, malzeme, ışık ve destekleyici elemanlarla farklılık gösteren renk ögesinin nasıl kullanıldığı ve bunların vitrin yerleştirmelerine katkısının neler olduğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda renk ögesi ile sınırlandırılan çalışmada, büyük moda markalarının vitrin düzenlemelerinden örneklerin betimsel analizi ile renk özelliklerinin detaylı okumaları yapılacaktır.