Disability and the services for the disabled in Turkey


C. ULAŞ S., Uçku R.

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.11, no.4, pp.483-488, 2012 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.5455/pmb.1-1313320909
  • Journal Name: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.483-488
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

In Turkey there are approximately 8.5 million (% 12.3) disabled people. While the ratio of orthopedic, visual, auditory, speech, and talking disabilities and mental disability is 2.6%, the ratio of the people who have chronic diseases is 9.7% In our country, by the beginning of 1982 Constitution, there have been a lot of legal regulations. If the services for disabled persons considered as social security-related legislation for care, healthcare, education, employment and practices; the legal regulation on the year 2005 (The Disability Law no. 5378 ) has covered many blankness and also evolved the services to the disabled people. However, despite these recent legal regulation it is questionable that if the services for the disabled are adequate or not. In this review, the services, which offered to the disabled people, are evaluated as the topics mentioned above.
Türkiye’de yaklaşık 8.5 (%12.3) milyon özürlü birey bulunmaktadır. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.6 iken, süregen hastalığı olanların oranı ise %9.7’dir. Ülkemizde, 1982 Anayasa’sından başlayarak, özürlülerle ilgili pek çok yasal düzenleme bulunmaktadır.. Özürlülere sunulan hizmetler; bakım, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenliğe ilişkin yasal düzenleme ve uygulamalar şeklinde ele alındığında, 2005 yılı yasal düzenlemesinin (5378 sayılı Özürlüler Kanunu) hizmetler kapsamında birçok boşluğu kapattığı ve sunulan hizmetleri geliştirdiği gözlenmektedir. Ancak bu son yasal düzenlemeye rağmen verilen hizmetlerin yeterliliği konusu tartışmaya açıktır. Bu derlemede özürlülere sunulan hizmetler yukarıda adı geçen başlıklar şeklinde değerlendirilecektir.