The Design Identity in Clothing Fashion


Creative Commons License

Demir Parlak S.

AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.1920-1933

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1920-1933
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Design, which is a human skill, is at the top of the basic elements that make up the soul and identity of the products. Although the practice and terminology of design is spread over a wide area, it is seen that it is related to the clothing object when considered within the scope of fashion clothing design. Basic elements and principles of design are used effectively in the design process of the clothing object. These elements constitute the visual identity of the design. The aim of the study is to take attention to the use of design elements that form the design identity within the scope of fashion clothing design.The subject was handled in line with this scope and purpose, it was examined with specific examples such as the design identity Chanel created with the use of silhouette, detail and fabric that changed very little throughout the seasons, and it was aimed to identify the designers and brands that contribute to the sustainability of the design identity.

Bir insan yetisi olan tasarım, ürünlerin ruhunu ve kimliğini oluşturan temel öğelerin başında yer almaktadır. Tasarım pratiği ve terminolojisi geniş bir alana yayılmakla birlikte moda giyim tasarımı kapsamında ele alındığında giyim nesnesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Giyim nesnesinin tasarım sürecinde ise temel tasarım elementleri ve tasarım prensipleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ögeler tasarımın görsel kimliğini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, moda giyim tasarımı kapsamında tasarım kimliğini oluşturan tasarım ögelerinin kullanımına dikkat çekmektir. Konu bu kapsam ve amaç doğrulusunda ele alınarak, Chanel’in sezonlar boyunca çok az değişen siluet, detay ve kumaş kullanımıyla oluşturduğu tasarım kimliği gibi spesifik örneklerle incelenmiş, tasarım kimliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan tasarımcıların ve markaların tespit edilmesi hedeflenmiştir.