Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective


Creative Commons License

Damar M., Özdağoğlu G., Özdağoğlu A.

Alphanumeric Journal, vol.6, no.2, pp.325-348, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17093/alphanumeric.404102
  • Journal Name: Alphanumeric Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.325-348
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler

Dijital dönüşümün gereği,  iş ve günlük yaşamın pek çok bileşeninde yazılımlardan faydalanılmaktadır. Bu alanda ürün çeşitliliği ve rekabet arttıkça sektöre yön veren kalite ve standart çalışmaları da gündeme gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yazılım kalitesi ve standartlarının mevcut durumunu gerek sektörel gerekse bilimsel yayınlar açısından ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, bu alanda yapılan çalışmalar özetlenmekte, ardından, bu konuda Web of Science temel veri tabanında taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalelerinin bilimetrik analizi ile elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bulgular, bu alanda çalışan araştırmacılara, alandaki en aktif üniversite, yazar, ülke, kurum bilgileri ile bu alanda yayın yapan yazarların çoğunlukla tercih ettikleri alan dergileri, yıllar içinde anahtar kelimelerin eğilimlerini vurgulamaktadır. Ayrıca, ülkeler boyutunda makale sayıları ve nitelikleri de ele alınarak Türkiye’nin içinde bulunduğu durum tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yazılımda Kalite, Yazılım Standartları, Yazılım Ölçme, Bilimetri

Software Quality and Standards on a Global Scale: Trends in the Literature from Scientific and Sectoral Perspective

The digital transformation requires software in many components of business and daily life. As the product variety and competition increase in this field, the quality and standards which are leading the sector are also on the agenda. In this context , the aim of this study is to present the current state of software quality and standards in terms of both sectoral and scientific publications. In the scope of the study, the related studies in this field are summarized, and then the findings are presented which are obtained through the scientometric analyses of the published research articles in the journals indexed by Web of Science Core Database. The Findings emphasize the trends in keywords over the years as well as the most active universities, authors, countries, institutional information, and the journals that are preferred by authors. Furthermore, the number and the quality of articles with respect to the country dimension are also discussed to determine the current situation in Turkey.

Keywords: Software Quality, Software Standards, Software Measurement, Scientometrics