Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St. Jude medical ve Carbomedics protezlerinde karşılaştırılması


OKUTAN H., OTO Ö., UĞURLU Ş. B., ÜNAL N., AÇIKEL Ü., HAZAN E.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, 2000 (Peer-Reviewed Journal)