GÖRÜNMEYEN EL’DEN SINIRSIZ SÖMÜRÜ PARADİGMASINA: ATANMAYAN ÖĞRETMEN SORUNU


Creative Commons License

ŞAHİN İ.

Eğitim Bilim Toplum, vol.20, no.77, pp.10-30, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 77
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Eğitim Bilim Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.10-30
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de yaşanan öğretmen işsizliğinin boyutlarını ve onun

egemen ekonomik anlayışla ilişkisini kurmaktır. Bu bağlamda neoliberal uygulamalar nedeniyle

öğretmen yetiştirme ve istihdamında önemli bir sorun alanı olan öğretmen işsizliği, diğer bir

deyişle atanması yapılmayan öğretmen sorunu irdelenmektedir. Bilindiği üzere, neoliberal

düşünce, eğitim alanında dünya genelinde, 1980’li yıllarda Dünya Bankası ve Uluslararası Para

Fonu’nun gözetiminde uygulanan yapısal uyum programlarıyla başladı. Reform adı altında, bir

paket program şeklinde uygulanan bu yapısal uyum programları, eğitimi temelde etkiledi ve onu

alınıp satılan bir hizmete dönüştürdü. Bu dönüşümün kaçınılmaz sonucu olarak öğretmenlerin

çalışma koşulları değişti, öğretmen işsizliği oluştu ve giderek büyüdü. Her ne kadar Ataması

Yapılmayan Öğretmenler Platformu oluşmuş olsa da sorunun kökten çözümünden daha

çok palyatif çözüm yolları arandığı söylenebilir. Oysa sorun toplumsal sınıfsal özellikler

taşımaktadır. Bu durumda çözümü de toplumsal, sınıfsal bilinçlenme ve örgütlenme ile soruna

ilişkin politikalara müdahale etmekten geçmektedir.