Toplumsal Dışlanma, Aile Yapılanmasının Neresinde? Sürdürülebilir Sağlıklı Toplum


Creative Commons License

Karaman Z. T.

in: Aile Araştırmaları, Asuman Altay,Zerrin Toprak, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.433-448, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.433-448
  • Editors: Asuman Altay,Zerrin Toprak, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

TOPLUMSAL DIŞLANMA, AİLE YAPILANMASININ NERESİNDE?

SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI TOPLUM

 

Prof .Dr.Zerrin Toprak, Karaman

DEÜ Kamu Yönetimi Bölümü

zerrin.toprak@deu.edu.tr

Bu makale, Aile Araştırmaları kitabında (2018), Ekin Yayınevi, Bursa yayınlanmıştır

GİRİŞ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE

 

Bu bölümün amacı, aile içindeki dışlanma konusunu, sosyo-toplumsal çalışmaların merkezinde yer alan bir dizi yeni fikir ve kavram ile ilişkilendirerek aile önceliği ile değerlendirmektir. Konu; 'toplumsal vatandaşlık', 'eşitlik', 'toplumsal dışlanma' ve toplumsal 'aidiyet' hakkında genel kabul gören fikir ve tartışmaları aslında içermektedir.[1] Esas fikir ister aile ve akraba toplulukları isterse aile dışındaki belli bir topluluğun üyesi olmanın ne anlama geldiği ve üyeliğin gerektirdiği haklar ve sorumluluklar; Aile içinde dışlanma ve toplumsal etkilenme gibi karşılıklı sorgulamalarla geliştirilmektedir. Bilindiği gibi, toplumdaki dışlanmayı inceleyen çalışmaların başlangıç noktası “toplumsal yapı”dır. Oysaki bu konu öncelikle aile içindeki ilişkilerin sosyalleşmeyi ne derecede teşvik ettiği, nasıl etkilediği ve bu ilişkilerin topluma nasıl yansıtıldığı gibi temel değerlendirmelere ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada da “birey ve toplum” karşılıklı ilişkiler ağında belirtilen temel göstergelerle değerlendirilmektedir.

 

Bireyin ailedeki rolünün sağlıklı veya sağlıksız biçimlenmesinin dayanakları ve topluma yansımaları günümüzde güvenlik araştırmalarının temel ilgi alanındadır.  Bu makalede, konuya ilişkin sadece teorik yaklaşımların anlamlandırılması ile ilgilenilmektedir. Derin tartışmalara girmeden ancak doğrudan veya dolaylı yapılmış araştırmalardan ve temel teorik bilgilerden istifade edilmektedir. Yaşamda karşılaşılan örnekleri, içerikleri itibariyle teorisiyle ilişkilendirmek ve yorumlamak okuyucuya aittir.



[1] Sosyal ve toplumsal sözcükleri Türkçede birbiri yerine kullanılmaktadır. Yazar çalışmalarında, sosyal sözcüğünü: arkadaşlık ve dostluk gibi ilişkiler ağlarını; toplumsal sözcüğünü, idari-kurumsal yapılarında içinde olduğu ilişkiler ağlarını anlatmak için daha geniş bir perspektiften kullanmaktadır: (Karaman, 2009:320-321),