Erkoç Kırmataş A.Ş.’ye ait IR: 20069950 II-A Grup İşletme Ruhsat Numaralı Sahası Kalker ve Mermer Üretimi ile Kırma Tesislerinin işletme faaliyetlerinin çevredeki zeytinliklerin vegetative ve generative gelişmesine etkisinin tespitine yönelik hazırlanan bilimsel çevresel etki değerlendirme raporu


Malayoğlu U., Oyman T., Şen F., Tokgöz Güneş S.

Erkoç Kırmataş A.Ş., pp.87, İzmir, 2018

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2018
  • City: İzmir
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu rapor; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ERKOÇ KIRMATAŞ SAN. TİC. A.Ş.’ye (İşletme) verilen İzmir İli, Bergama İlçesi, Cevatlı Köyü sınırları içerisinde yer alan IR 20069950 nolu kalker ocağı işletme ruhsatı içinde; yapılan kalker üretiminde planlanan kapasite arttırma işletme faliyetleri ve burada kalker üretimine ek olarak saha içindeki bazı bölümlerde bulunan kireçtaşlarının mermer olarak üretilmesi amacı ile yapılan/yapılacak faliyetlerin; faaliyet alanına yakın mesafelerde bulunan alanlardaki zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olup olmadığının ilgili mevzuatlar ışığında bilimsel ve teknik açıdan değerlendirilmesinin yapılıp durum tesbitine yönelik hazırlanan bilimsel rapordur.