Miyopati ile seyreden Nötral Lipid Depo Hastalığı’ na yol açan yeni bir PNPLA2 varyantı


Şenol H. B., Teke Kısa P., Kulu B., Ören H., Arslan N., Yiş U.

Toplam Görüntülenme 3436 XVII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 02 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Miyopati ile seyreden Nötral Lipid Depo Hastalığı’ na yol açan yeni bir PNPLA2 varyantı

Hüseyin Bahadır Şenol1, Pelin Teke Kısa2, Bahar Kulu2, Hale Ören3, Nur Arslan2, Uluç Yiş1

1: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İzmir

2: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir

3: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş

Miyopati ile seyreden nötral lipid depo hastalığı (NLDH); adipoz trigliserit lipazı (ATGL), kodlayan PNPLA2 genindeki mutasyonlar çeşitli dokularda anormal trigliserit (TG) birikimi ile karakterize nadir görülen otozomal resesif bir metabolik hastalıktır. Genellikle erişkin dönemde ortaya çıkar, miyopati ve kardiyak tutulum ön planda olmak üzere; işitme kaybı, hepatosteatoz, kronik pankreatit, diabetes mellitus, boy kısalığı, katarakt ve diyare görülür. Bu olgu sunumunda tekrarlayan karın ağrısı atakları, kas güçsüzlüğü, nöromotor gelişim geriliği ile başvuran kız hasta paylaşılmıştır.

Olgu Sunumu

On dört yaşında kız hasta tekrarlayan karın ağrısı, nöromotor gelişim geriliği, alt ekstremite kaslarında güçsüzlük nedeni ile başvurdu. Soygeçmişinde ebebeynlerinde 2.kuzen evliliği, özgeçmişinde gelişim basamaklarında yürümede gecikmesi ve pankreatit nedenli yatışı mevcuttu. Fizik muayenesinde boy kısalığı, alt ekstremite proksimal kaslarda bilateral 4/5 güçsüzlüğü, hepatomegalisi vardı. Tetkiklerinde karaciğer enzimlerinde, TG ve kreatin kinaz değeri yüksek; periferik yaymasında lökosit içerisinde lipid birikimleri vardı. Batın manyetik rezonans görüntülemesinde hepatosteatoz, kronik pankreatit uyumlu bulguları ve kesite giren alanda gluteal kaslarda lipid birikimi de görüldü. Klinik ekzom panelinde PNPLA2 geninde (NM_020376.4) homozigot, anlamsız c.496G>C p.Asp166His  varyantı saptandı. İnsan Gen Mutasyon Veri Tabanında ve Clinvar mutasyon veri tabanlarında tanımlanmamıştı; ancak Varsome ve Franklin programları ile American College of Medical Genetics and Genomics kriterlerine dayanarak muhtemel patojenik olarak sınıflandırıldı; miyopatili tip NLDH tanısı aldı.

Tartışma- Sonuç

Pediatrik grupta oldukça nadir görülür. Literatürde bugüne kadar çocukluk çağında on bir miyopatili NLDH bildirilmiştir. PNPLA2 gen mutasyonlarının tanımlanması miyopatili NLDH teşhisi için önemlidir; olgumuzda yeni bir varyant tanımlanmıştır. Miyopatili NLDH vakalarının yönetiminde tanı ve kapsamlı değerlendirmenin tedaviye katkısı olacaktır.