SÜPERFİCİAL FEMORAL ARTERDE POSTTRAVMATİK GELİŞEN PSÖDOANEVRİZMANIN AYNI SEANSTA HİBRİT YÖNTEMLER İLE TEDAVİSİ OLGU SUNUMU


BAYRAK S., GÜRBÜZ A.

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ, vol.17, pp.98-102, 2013 (Peer-Reviewed Journal)