YARI POZİTİF TANIMLI MATRİSLERİN İZ EŞİTSİZLİKLERİ


Creative Commons License

Özel M., Bulut H., Çeven Y.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.107-110, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, bazı özel matris çarpımları ile ifade edilen yarı pozitif tanımlı çarpım

matrislerinin izleri arasındaki eşitsizlikler incelenmiştir. Xin-Min Yang’ın makalesindeki

eşitsizliklere bağlı olarak Kronecker çarpım ve toplam matrislerinin izleri arasındaki

eşitsizlikler elde edilmiştir.

In this paper, the trace inequalities involving special products of the positive semidefinite

matrices are investigated. The trace inequalities between the Kronecker product and

Kronecker sum of two matrices is obtained as in the short note Yang’s inequalities.