LSTM Yöntemi ile Ekonomik Göstergeler Kullanılarak Otomobil Satış Tahmini


YURTSEVER M.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.3, pp.1481-1492, 2022 (Peer-Reviewed Journal)