Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Devrimini Anlamlandırma ya da Devrime İdeoloji Bulma Çabaları


AKPOLAT Y.

Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri 22-24 Ekim 2008 Süleyman Demirel Üniversitesi, pp.48-62, 2008 (Peer-Reviewed Journal)