Suç mahallinde bulunan hastanın AHÜS hastalığı hususunda “bulaşıcılık ve bağışıklık sistemi” ile ilgili olarak rapor


Kavukçu S.

26.Asliye Ceza Mahkemesi, pp.5, İzmir, 2022

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2022
  • City: İzmir
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

aHÜS tanısı olan ve böbrek yetmezliği gelişen hastanın yoğun bakımda yatarak tedavi gördüğü, daha sonra anne-baba refakatında çocuk hastalıkları servisinde bir hasta odasında yattığı anlaşılmaktadır.

 

Ağır bağışıklık sistemi zedelenmesine bağlı olarak hastanede tedavi alan çocuklar izole odada yatırılır. Hem anne,  hem de babanın ayni anda refakatçı olarak yanında kalması uygun değildir.

 

Hastanın odasında hem anne, hem de babanın ayni anda, hasta çocuk ile birlikte bulunması, hastane idaresi tarafından kısıtlanmıyorsa, çocukta infeksiyona yatkınlık yaratacak ciddi bir durum olmadığının kanıtıdır.

 

aHÜS de bağışıklık sistemi bozuktur, ancak bu bozukluk nedeni ile hasta infeksiyonlara eğilimli değildir.

 

Hasta çocuğun ağır böbrek yetmezliğinin yoğun bakım servisinde giderildiği ve böbreklerinin iyileşmeye başlamasından sonra hasta servisine nakledildiği ve bu nedenle hem anne ve hem de babanın yanında refakatçı olarak kalmasına izin verildiği, başka bir ifade ile ağır infeksiyon riskinin bu aşamada olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Eculizumab (SOLİRİS) tedavisi alan aHÜS lü hasta çocuk, aşılama ve tedavi öncesinde enfeksiyondan korumak için koruyucu antibiyotik tedavisi alıp, meningokok aşısı yapılmış ise, infeksiyona yatkınlık açısından izolasyon koşullarında tutulması gerekli değildir.

 

Böbrek yetmezliği giderilmiş, koruyucu (proflaktik) antibiyotik tedavisi alan ve/veya meningokok aşısı yapılmış, aHÜS tanılı bir çocuk hastaya hastanede yatarken, rutin hastane kurallarına uygun donanımı olan (örneğin önlüğünü, hastane formasını giymiş…) hekim ve hemşire gibi sağlık personeli tarafından vizit yapılmasında, gerekli görülüyorsa elektrokardiyografi (EKG) çekilmesinde sakınca yoktur.