Omuzda tuzak nöropatiler ve rehabilitasyon


Özer Kaya D., Kalkan A. C.

Turkiye Klinikleri Physiotherapy and Rehabilitation, vol.3, no.1, pp.30-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Omuz kuşağı ve üst ekstremiteleri ilgilendiren tuzak nöropatiler yaygın olarak görülmektedir. Tuzak nöropatiler, periferik bir sinirin fibröz ve fibroosseöz tünel bölgelerinde uğradığı mekanik veya fonksiyonel kompresyon, direkt travma, traksiyon, ya da tekrarlayıcı lokal friksiyonuna bağlı olarak gelişmektedir. Omuz etrafında en çok brakiyal pleksus, spinal aksesuar sinir, uzun torasik sinir, dorsal skapular sinir, supraskapular sinir, aksillar sinir etkilenmektedir. Bu derlemede, omuz çevresindeki mononöropatiler anatomi, sıkışma ve yaralanma bölgesi, etiyoloji, klinik bulgular, tanılama ve diyagnostik testler, tedavi ve rehabilitasyon alt başlıkları ile irdelenmiştir. Genel olarak nöropati tedavisi konservatif olarak takip edilir. Ancak, nöropatiyi oluşturan etmen bası oluşturan bir kitle ise geç kalmadan cerrahi önerilmektedir. Cerrahiyi takiben ağrısız hareketler ile normal fonksiyona geri dönebilmek için fizyoterapi ve rehabilitasyon süreci önemlidir.