Türkiye'de COVID-19 Pandemi Döneminde Girişimlere Yapılan Yatırımların Analizi


Creative Commons License

Balcı Yıldız N., Kurt Gümüş G.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.18, pp.815-836, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

COVID-19, tüm dünyada pek çok sektörü etkilemiş; dünya ekonomisinde sürecin ne kadar devam edeceği ile ilgili artan belirsizlik tüketici talebinde azalma, finansal sistemde para akışında azalmaya neden olmuştur. Bu çalışmada, yeni-normal olarak adlandırılan bu dönemin Türk girişimcilik sektörünün aldığı yatırımlar açısından derinlemesine incelenmesi ve ekosistem üyelerine yol göstermesi hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi iki haber bültenine Mart 2020’den Mayıs 2020’e kadar uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, toplam yatırımların 1 milyar $’ın üzerine çıktığı, girişim başına ortalama yatırımın 10 bin $’ı aştığı, 200’den fazla şirketin yatırım aldığı tespit edilmiştir. Yatırımlar ağırlıklı olarak tohum finansman turunda yapılmıştır. Tohum öncesi, Seri A, B, C, D, F finansman turlarının yatırım tutarları Türkiye ortalamaları ile uyumludur. Diğer yandan, tohum finansman turlarının yatırım tutarları ise Türkiye ortalamalarının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Yatırım alan girişim sayısının en fazla olduğu alan bilgi teknolojileri ve hizmetleri faaliyet alanıdır. En fazla yatırım pazaryeri faaliyet alanında yapılmıştır. 2021’in en yüksek yatırım tutarı pazaryeri girişimi olan Getir’e aittir. Yeni-normal döneminde Türk girişimcilik ekosistemi büyümeye devam etmiş fakat girişim başına yapılan yatırım tutarı ortalaması, Avrupa ve Amerika ortalamalarının altında kalmıştır. Türk girişimcilik ekosisteminde kamu ve özel sektör aracılığıyla çalışmaların yapılması çok önemlidir ve ekosistemin yatırımları artırması gerekmektedir.