Çankırı-Çorum Havzasının (Kırıkkale-Orta Anadolu) Oligosen, Geç Miyosen-Erken Pliyosen Palinolojik Ve Paleoiklimsel Yorumlamaları


KAYSERİ ÖZER M. S., Karadenizli L., AKGÜN F., Oyal N., Saraç G., şen ş.

67 Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ANKARA, Turkey, 3 - 08 March 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes