Deproteinize Kemik Grefti Bio Oss nin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi


BOZKAYA S., KARACA İ. R., TÜLİN O., BARIŞ E.

Ankara Dişhekimleri Odası Klinik Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.87-97, 2008 (Peer-Reviewed Journal)