Mimarlık Tarihi Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı


Alpaslan H. İ.

aşkent Üniversitesi 4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 April 2021, pp.433-439

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.433-439
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma mimarlık eğitiminin teorik derslerinden birisi olan mimarlık tarihi dersinde kullanılan alışılmışın dışında dijital bir yöntem üzerine değerlendirmeler sunmayı amaçlamaktadır. Son yıllarda, teknoloji ve yeni kuşakların onunla ilişkisindeki değişimlere bağlı olarak birçok alanda olduğu gibi mimarlık eğitiminde de ders içerik ve yöntemlerindeki çeşitliliğin arttığı bir dönem yaşanmaktadır. 2019 bahar yarıyılı itibari ile yaşanmaya başlanan Covid-19 pandemisi dolayısıyla eğitim etkinliklerinin zorunlu olarak internet üzerine taşınması ile teknoloji ve eğitim ilişkisi yeni bir boyuta geçmiş, denenmemiş bazı yöntemlerin kullanılması zorunluluk haline gelmiş, normal şartlarda uzun yıllara yayılması olası bazı gelişme ve adaptasyonlar çok kısa bir dönemde yaşanmak durumunda kalınmıştır. Mimarlık eğitiminde dijital olanakların çoğunlukla tasarım alanını içeren proje ve kısmen yapı derslerinde kullanım ve tartışma alanları bulduğu görülmektedir. Ancak tüm bu tartışmaların çoğu zaman değinmediği, mimarlık eğitiminde tasarım ve yapı bilgisi alanlarının dışında kalan teorik derslerde dijital olanakların kullanımına dair görece bakir bir alanın olduğu görülmektedir. Bu alanın içerisinde bulunan mimarlık tarihi derslerinde dijital teknolojilerin kullanılmasına dair çalışmalar, diğer alanlarla kıyaslanamayacak kadar azdır. Ancak son zamanlarda grafik ve içerik kaliteleri ve gerçekçilikleri hızla artan bilgisayar oyunları mimarlık tarihi eğitiminde rol alma potansiyeli barındırıyor gibi görünmektedirler. Bilgisayar oyunlarının eğitim aracı olarak kullanılması konusunda oldukça kapsamlı bir literatür bulunmaktadır. Doğrudan mimarlık tarihi eğitiminde olmasa da özellikle tarih eğitimi alanında oyunun kullanılmasına dair de bazı çalışmalar mevcuttur. Ancak doğrudan mimarlık tarihi eğitiminde bilgisayar oyunlarının kullanılmasını içeren alanın hala bakir olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmanın amacı, dijital teknolojilerin bilgisayar oyunu özelinde mimarlık tarihi eğitiminde kullanımının avantaj/dezavantajlarına dair düşüncelerin, uzaktan eğitim ile yürütülmek zorunda kalınan mimarlık tarihi derslerindeki deneyimlere dayanılarak aktarılmasıdır. Yaşanan deneyim antik Yunan ve Mısır mimarisi üzerine yapılan dersleri destekleyecek biçimde “Ubisoft” firmasının ürettiği antik Yunan’da geçen “Assassin’s Creed Odyssey” ve antik Mısır’da geçen “Assassin’s Creed Origins” oyunlarının kullanılması olarak özetlenebilir. Pandemi sürecinde çevrimiçi ve slayt sunumu olarak yürütülen antik Yunan ve antik Mısır mimarisine dair derslere destek olarak söz konusu bilgisayar oyunları kullanılmış, ardından dersler hakkında öğrencilerin görüşleri anket yöntemi ile alınmıştır. Süreç içerisindeki gözlemlere ve ankete verilen yanıtlara dayanılarak mimarlık tarihi eğitiminde bilgisayar oyunlarının yeri, yöntemi ve ağırlığı üzerine bazı yorumlar üretilmeye çalışılmıştır.