Klâsik Şiirin Divanlarında Türk Kavramının Kullanım Biçimleri


Yazar İ.

Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları (Harward University), no.35, pp.313-323, 2011 (Peer-Reviewed Journal)