How Does Debt Heterogeneity Affect Firm Performance?


Korkmaz Orak E., Durukan Salı M. B.

26. Finans Sempozyumu, Sivas, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.469-480

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.469-480
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The manuscript analyzes the relation between debt heterogeneity and financial performance for non-financial Turkish listed firms from 2010 – 2022 by employing the generalized method of moments. The majority of the studies in the finance literature assume a homogeneous debt structure; however, firms generally raise debt in different forms. This issue deserves attention where capital structure is found to be a significant financial performance determinant.

Financial performance, the dependent variable, is proxied by ROA and Tobin’s Q. In addition to debt heterogeneity, firm size, liquidity, tangibility, interest coverage, and dividend policy are included in the analysis as control variables. The empirical results of this study put forth that debt heterogeneity positively affects both ROA and Tobin’s Q; however, the effect is higher on Tobin’s Q. The results can be concluded that the market may associate diversified debt structures with lower agency conflict since different creditors perform more efficient monitoring.

 

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören finansal olmayan şirketlerin 2010-2022 yıllık verilerine dayanarak, borç çeşitliliği ile finansal performans arasındaki ilişki genelleştirilmiş momentler yöntemi ile analiz edilmiştir. Literatürdeki çalışmaların çoğu firmaların borç yapılarının homojen olduğunu varsaymaktadır; ancak genel olarak firmalar farklı borç türlerini kullanarak borçlanırlar. Sermaye yapısının önemli bir finansal performans belirleyicisi olduğu ampirik çalışmalar ile kanıtlandığından, borç çeşitliliği ve finansal performans arasındaki ilişki araştırmaya değer bulunmuştur.

Çalışmanın bağımlı değişkeni olan finansal performans, ROA ve Tobin's Q ile ölçülmüştür. Borç çeşitliliğine ek olarak, firma büyüklüğü, likidite, maddi duran varlık oranı, faiz karşılama gücü ve temettü politikası analize kontrol değişkenleri olarak dahil edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, borç çeşitliliğinin hem ROA'yı hem de Tobin's Q'yu olumlu etkilediğini, ancak etkinin Tobin's Q'da daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar, piyasanın çeşitlendirilmiş borç yapısını birden fazla borç veren olması durumunda borçlunun daha etkin izlenmesi sebebiyle daha az vekalet sorunu ile ilişkilendirdiği sonucuna varılabilir.