Su Bazlı Metilen Mavisi Çözeltisinin Fotokatalitik Parçalanması İçin K2La2Ti3O10 Filmlerin Üretimi


Erol M., Başkurt Ç. G., Öner G., Pala A., Çelik E.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.423-427, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The layered perovskite K2La2Ti3O10 nanoparticle photocatalysts have been successfully synthesized by sol-gel method. Nanoparticles were dispersed in ethanol and deposited on glass substrates in order to degrade methylene blue dye. Structural, micro-structural and photocatalytic properties of the films were examined and degradation ratios were found to be close to 99 %

Tabakalı perovskit yapıdaki K2La2Ti3O10 nano parçacık fotokatalizörler soljelyöntemi ile başarılı bir şekilde üretilmiştir. Nano parçacıklar ethanol içerisinde disperse edilerek metilen mavisi boyasını bozundurmak üzere cam altlıklar üzerine kaplanmıştır. Filmlerin yapısal, mikroyapısal ve fotokatalitik özellikleri belirlenerek, parçalama yüzdeleri %99’a yakın olarak belirlenmiştir.