Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005 ve Hukukî Niteliği


Samancı U.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.113-169, 2016 (Peer-Reviewed Journal)