Yaşlı Hastaların Akut Koroner Sendrom Semptomlarına İlişkin Bilgi ve Tutumları: Kesitsel Bir Araştırma


Akbaba A., Akyar İ.

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.14, no.34, pp.82-88, 2023 (Peer-Reviewed Journal)