Osmanlı Devleti nde Temettuat Defterleri nin Önemi ve Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi Tire Kazası Örneği


YÜKÇÜ S., FİDANCI N., soysal u.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.170-199, 2014 (Peer-Reviewed Journal)