KUM-BENTONİT KARIŞIMLARININ PERLİT VE ÜLEKSİT KATKILARI VARLIĞINDA YÜKSEK SICAKLIK ETKİSİ ALTINDA HİDROLİK İLETKENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ


Güneri E., Alpaydın Ş. G., Yükselen Aksoy Y.

18. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Ulusal Konferansı, Kayseri, Turkey, 29 - 30 September 2022, pp.1-6

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Katı atık ve nükleer atık depolama alanlarında kirleticilerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla düşük geçirimliliğe sahip zeminler geçirimsiz bariyer uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu alanlarda örtü/tampon zemin malzemesi olarak genellikle bentonit veya kum-bentonit karışımları kullanılmaktadır. Katı atık depolama alanlarında gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda ve nükleer atık depolama alanlarındaki radyasyon etkisiyle bu zeminlerde termal değişiklikler genellikle de sıcaklık artışları oluşmaktadır. Daha önce literatürde yapılan çalışmalara göre sıcaklık artışıyla birlikte zeminlerin hidrolik iletkenliklerinin arttığı görülmüştür. Hidrolik iletkenlik artışının önlenmesi için bentonit/kum-bentonit karışımlarına sıcağa dayanıklı katkı malzemeleri eklenerek sıcaklık varlığında bu zeminlerin hidrolik iletkenlikteki artış engellenebilir. Perlit ve bir bor minerali olan üleksit termal dayanımı yüksek katkı malzemeleridir ve endüstride birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kum-bentonit karışımlarının %10 perlit ve üleksit katkısı varlığında hidrolik iletkenlik davranışları incelenmiştir. Hidrolik iletkenlik deneyleri esnek duvarlı permeametreler kullanılarak belirlenmiştir. Hücre içerisindeki sıcaklık artışı termostat kontrollü ısı çubukları ile sağlanmış ve numune sıcaklığı termokupl vasıtasıyla sürekli kontrol edilmiştir. Deneyler oda sıcaklığında (20°C) başlatılıp, akış kararlı hale geldiğinde karışımın sıcaklığı sırasıyla 40°C ve 60°C değerine arttırılmıştır. Katkısız haldeki numunelerde sıcaklık artışı ile hidrolik iletkenlik değerlerinde artış gözlenmiştir. Detaylı sonuçlara tam metinde yer verilecektir.