STRATEGIES FOR IMPROVING THE EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS OF EMPLOYEES IN THE TOURISM INDUSTRY


Gürocak K.

Uluslararası Türkbilim Dergisi / International Journal Turkbilim, no.29, pp.63-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tourism enterprises operating in the service sector are commercial structures where socioeconomic activities are carried out mainly for the sale of services and products, and where human and cultural interaction is intense by nature. Maintaining healthy internal and external relations in these enterprises, ensuring guest or customer satisfaction depends on the effective communication skills of the employees as well as the management approach of the enterprises. At this point, it is important to establish policies to improve effective communication skills, motivate employees and increase communication competencies, both in terms of performing qualified service delivery and establishing a permanent and sustainable customer relationship. This study is an assessment of the importance of effective communication concept for tourism enterprises and the people who work here and industry professionals and aims to draw attention to the strategies envisaged in this context.

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmeleri, temel olarak hizmet ve ürün satışına yönelik sosyoekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü; doğası gereği insan ve kültür etkileşiminin yoğun olduğu ticari yapılardır. Bu işletmelerdeki kurum içi ve dışı ilişkilerinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi; misafir ya da müşteri memnuniyetin sağlanması, işletmelerin yönetim anlayışı kadar çalışanların iletişim becerilerinin etkili olmasına da bağlıdır. Bu noktada etkili iletişim becerilerini geliştirecek politikaların oluşturulması; çalışanların motive edilmesi ve iletişim yetkinliklerinin artırılması hem nitelikli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi hem de kalıcı ve sürdürülebilir müşteri ilişkisinin kurulması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, turizm işletmeleri ile burada çalışan kişiler ve sektör profesyonelleri açısından etkili iletişim kavramının önemine yönelik bir değerlendirme niteliğinde olup; bu bağlamda öngörülen stratejilere dikkat çekmeyi hedeflemektedir.