EĞİTİMDEN PROFESYONEL YAŞAMA OYUNCULARIN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Keçicioğlu S., Belkıs Ö.

VIII-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Rome, Italy, 13 - 15 July 2023, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rome
  • Country: Italy
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Fiziksel çalışmalar, bir tiyatro oyuncusu için en önemli çalışmaların başında gelir. Eğitim programlarında ana meslek dersleri arasında yer alan fiziksel çalışmalar, profesyonel yaşamda da önemini korur. Oyuncular gerek sahne üzerinde gerekse kamera önünde fiziksel olarak mevcudiyet gösterdikleri için bedensel hakimiyete ve fiziksel arka plana ihtiyaç duyarlar. Peki oyunculuk eğitimi kapsamındaki fiziksel çalışmalar, oyuncuların profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duydukları bedensel farkındalık ve hakimiyeti sağlamakta yeterli midir? Oyuncular kendilerini fiziksel anlamda yeterli hissediyorlar mı? Bu iki sorudan yola çıkan çalışmanın amacı oyuncuların fiziksel çalışmalar hakkındaki görüşlerini araştırmak, böylece oyuncunun fiziksel eğitimi konusuna bir tartışma açarak katkıda bulunmaktır. Betimsel bir araştırma olarak kurgulanan bu çalışmada nitel ve nicel veriler çevrimiçi olarak toplanmış, türlerine göre analiz edilmiştir. Araştırmaya farklı düzeylerde oyunculuk eğitimi almış 42 erkek 58 kadın olmak üzere 100 oyuncu katılmıştır. Katılımcıların %22’si oyunculuk eğitimi boyunca aldıkları fiziksel çalışmaların yetersiz, %42’si yeterli olduğunu düşünürken, %36’sı bu konuda kararsız görünmektedir. Katılımcıların %88’i fiziksel olarak yeni eğitimlere ve gelişmeye ihtiyaç duymakta, %12’si ihtiyaç duymamaktadır. Ek olarak araştırmaya katılan oyuncuların %7’si spor yapmayı sevmediğini belirtirken, %40’ı düzenli, %54’ü seyrek olarak spor yaptığını belirtmiştir. Araştırmanın bulguları oyuncuların fiziksel eğitime dair düşüncelerinin karmaşık ve çelişik olduğunu göstermiştir. Oyuncular bir yandan mesleki alanda gelişebilmek için yeni ve farklı fiziksel eğitimlere ihtiyaç duymakta, diğer yandan fiziksel hareketlilik konusunda tutarlı ve disiplinli görünmemektedirler. Bu araştırma, konunun çeşitli boyutlarda çalışmaya ve incelenmeye ihtiyaç duyduğunu da göstermiştir.