2000 SONRASI TÜRKİYE SİNEMASI’NDA SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNDE AİLE KURUMUNA YENİ BİR BAKIŞ..


Creative Commons License

Çetin Özkan Z.

2.U Sinema Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 March 2022, vol.1, no.978, pp.44-45

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Doi Number: 10.32955/neuilamer2022-03-0214
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.44-45
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ Ailenin tanımını yapmak ve sınırlarını çizmek adına değişik ölçütler kullanıldığı için, aile zaman ve mekân boyutlarında çok farklılıklar gösteren bir toplumsal birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden evrensel tek bir tanımını yapmak zorlaşmaktadır. Aile, toplumun en küçük bir birimi olarak kabul edilir. Sosyolog Eric Wolf, ailenin değişen zamana rağmen devam eden bir kurum olduğunu birçok işlevi bulunduğunu, tüm işlevlerini en ekonomik biçimde yerine getirdiği için de vazgeçilemez bir kurum olduğunu belirtir. İnsanlık tarihi boyunca, tüm diğer kurumlar gibi aile kurumu da önemli değişiklikler geçirmiş hem boyutları hem yapısı gereği dönüşmüş, farklılaşmış ancak önemini ve değerini kaybetmemiştir. Türkiye’de de zaman içinde uğradığı birçok değişikliklere rağmen aile hala en önemli kurumdur. Ükemizde özellikle ‘Yeşilçam’ döneminden başlayarak günümüzde, Türkiye Sineması’ndaki aile temsillerine bakıldığında, ülkenin yıllar içindeki ekonomik, sosyal ve kültürel değişim ve dönüşümüne dair ipuçları içerdiği görülmektedir. Türkiye’nin toplumsal yapısında büyük dönüşüm yaratan iç göçün başladığı 1940’ lı yıllardan 1980’ lere kadar ‘Aile’ Türkiye Sineması’nın en temel konuları arasındadır. Aile içi ilişkiler, geleneksel yapı, kadın erkek sorunu, töreler, sanayileşme, kentleşme, kitle iletişim araçlarının etkileri, nüfus hareketleri gibi birçok etkenin hem aile yapılarında hem de toplumdan etkilenen sinemaya yansımasında değişimlere yol açtığı görülmektedir. Bu değişimin en önemli tanığı ve aktarıcısı olan sinemada, geçmişte Yeşilçam’ın “fakir ama mutlu, kutsal ailesi” bugün ‘’Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’ne dönüşmüştür. Bu çalışmada, toplumsal bir kurum olarak ailenin sosyolojık açıdan ele alınıp, 2000’li yıllarda sosyo kültürel yapısında büyük değişimler yaşayan Türkiye’de bu temel kurumun değişip değişmediği ve bu değişimin sinemaya nasıl yansıdığının araştırılması hedeflenmektedir