Valproik Asit ve Karbamazeğin Kullanan Epileptik Hastalarda Lipoprotein, Lipoprotein(A), Okside LDL, Adiponektin Düzeyleri ve Karotis Arter İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi


EŞKUT N., FİLİZ Ç., ZORLU Y., BALABAN G., TUNA G., ÖZKAYA F., ...More

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 25 November - 01 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No