MEN 2A ÖNTANILI HASTADA LAPAROSKOPİK BİLATERAL SÜRRENALEKTOMİ


Özer M. S., Öcal A., Kayacan M. E., Şen V., Bozkurt O., Demir Ö.

6. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.427

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.427
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ 40 yaşında erkek hasta anne ve kız kardeşte MEN 2A olması nedeniyle endokrinolojide takip edilmekte. Hipertansiyon nedeniyle yapılan tetkiklerinde normetanefrin ve metanefrin seviyelerinin yüksek olduğu, sağ sürrenal bezde 23 mm sol sürrenal bezde 22 mm kitlesel lezyon tespit edildi.

GEREÇ-YÖNTEM Hasta 70 derece sol flank pozisyona alındıktan sonra sol laparokopik sürrenalektomi yapıldı. Ardından hasta 70 derece sağ flank pozisyona alındı sağ laparoskopik sürrenalektomi yapıldı. İşlem 120 dakika sürdü. Operasyon esanasında komplikasyon gözlenmedi.

BULGULAR Patolojisi feokromositoma olarak sonuçlandı. Post operatif 4 üncü günde hasta taburcu edildi. Post operatif 1 inci ayda hastaya troidektomi yapıldı patolojisi düşük dereceli medüller karsinom olarak sonuçlandı.

SONUÇ MEN 2A hastalarının takibinin multidisipliner bir şekilde yapılması gerekmektedir.