4857 Sayılı İş Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 31 Maddesi Kapsamında İş Uyuşmazlıklarında Tarafların İspat Yükümlülükleri


KESER H.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, pp.661-737, 2005 (ESCI)