Folik asit eksikliğine bağlı ciddi aksonal nöropati gelişen restriktif tip anoreksiya nervoza tanılı bir olgu


BAYRAM E., YİŞ U., ÖZTURA İ., AKDOĞAN Ö., TOPÇU Y., KARAOĞLU P., ...More

Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, vol.4, no.1, pp.72-74, 2014 (Peer-Reviewed Journal)