The Relationship Between Technology Imports and Economic Growth in Developing Countries: Granger Panel Causality Analysis


TUNÇ M., BULUT A. E., Karimli T.

İzmir iktisat dergisi, vol.38, no.2, pp.570-586, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24988/ije.1226607
  • Journal Name: İzmir iktisat dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.570-586
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

This research aims to answer the question of how varied amounts of technology imports effect economic growth. The study's goal is to assess the impact of 18 developing nations' low, medium, and high level technology imports on economic development from 1992 through 2021. According to the research results of the granger panel causality analysis used to determine the effect, there is a bidirectional causality relationship between medium and high level technology imports and growth, while there is a unidirectional causality relationship between low level technology imports and growth. This situation supports the existence of the Feedback Hypothesis between high and medium-level technology imports and growth, and the existence of import-led growth between low-level technology imports and growth. Furthermore, for the long-term sustainability of economic growth, medium and high-level technology should be imported every four years, and low-level replacement imports every three years.
Bu çalışma farklı düzeylerdeki teknoloji ithalatının ekonomik büyümeyi ne ölçüde etkilediği sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışmanın amacı 1992-2021 dönemi için yıllık verilerle gelişmekte olan 18 ülkenin düşük, orta ve yüksek düzey teknoloji ithalatının ekonomik büyüme üzerine etkisini tespit etmektir. Söz konusu etkiyi belirlemek üzere kullanılan granger panel nedensellik analizi sonuçlarına göre orta ve yüksek düzey teknoloji ithalatı ile büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi varken düşük düzey teknoloji ithalatından büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum yüksek ve orta düzey teknoloji ithalatı ile büyüme arasında Geribesleme Hipotezinin geçerli olduğu, düşük düzey teknoloji ithalatı ile büyüme arasında ise ithalata dayalı büyümenin varlığını desteklemektedir. Ayrıca ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için her dört yılın sonunda orta ve yüksek düzey teknoloji ile her üç yılın sonunda düşük düzey yenileme ithalatı yapılmalıdır.