Katılma Alacagının Muaccel Olması, Devri, Rehni ve Haczedilebilirligi


Acabey M. B.

AILE HUKUKU- MAL REJIMLERI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 05 June 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes