Ekstra Güvenlik Eşik Değeri ile Karar Vermede Eğri Altında Kalan Alan İçin Yeni Bir Bakış Açısı: Bir Simülasyon Çalışması


Gürler S., Ege Oruç Ö., Göksülük D., Suner Karakülah A.

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, vol.14, no.3, pp.1-10, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Bir hastalığı saptamak için yapılan çalışmalarda, salgınların önlenmesi veya ölümcül bir hastalığın saptanması gibi durumlarda yanlış negatif karar verilmesi (Durum I) veya tedavinin ciddi yan etkilerinin olduğu ve tedavi maliyetinin yüksek olduğu hastalıklarda yanlış pozitif karar verilmesi (Durum II) tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmada, kritik durumlarda esnek karar sağlamak için tanı testi için bir güvenlik eşik değeri t kullanılarak eğri altındaki alanın [area under the curve (AUC)] yeni bir tanımı önerilmiştir. Test tanısı için alternatif kesme noktası, duyarlılık/özgüllük ve göreli etkinlik açısından bir simülasyon çalışması ile değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Durum I için c-t’ye ve Durum II için c+t’ye kaydırılan kesme noktası c’yi elde etmek için farklı AUC değerleri kullanılarak bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Hasta (X) ve hastalıklı olmayan (Y) için normal dağılım kullanılmıştır ve optimal kesme değeri Youden Index ve maksimum etkinlik yöntemleri ile parametrik olarak tahmin edilmiştir. Kaydırma miktarı t elde edilirken, duyarlılık/özgüllük değerinde yüzde olarak istenen artış veya azalış miktarı olan gama olasılığı dikkate alınır. Gama 0-1 arasında değer alabilen ve araştırmacı tarafından belirlenen bir olasılığı ifade eder. Bulgular: Çalışmamızın sonuçları, testin daha az doğru ve düşük AUC değerine sahip olduğu durumlarda, güvenlik eşiği t değeriyle çalışmanın göreli etkinliğinin önemli ölçüde etkilenmediğini göstermiştir. Sonuç: Bu çalışmada, önceden tanımlanmış bir gama olasılığı ile belirlenen kaydırma miktarı t kullanılarak alternatif kesme noktaları elde edilmiştir. Kritik durumlarda, ekstra güvenlik eşiği t kullanılarak, denekler için gerçek hastalık sınırı ve güvenlik standartlarının belirlenmesi, özellikle ayırt etme gücü düşük testlerde daha toleranslı bir karar sağlayabileceği önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Eğri altında kalan alan; kesme noktası; duyarlılık; Youden Indeks; maximum etkinlik