Normotermik ve soğuk kardiyopulmoner baypas uygulanan olgularda peroperatif serum laktat düzeyleri ve operatif parametrelerin karşılaştırılması


ERTÜRK M., KABAKÇI B., METİN S. K., ÇELİK H., OTO Ö.

TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 23 - 27 October 2002

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes