Metastatik Meme Kanserli Hastalarda İnflamatuar Sitokin Akut Faz Reaktanları Hematolojik Parametreler Bioelektrik İmpedans Analizleri ve Üç Kür Epirubisin ve Dosetaksel Tedavisiyle Alınan Yanıta Etkisi


BAŞKAN Z., DEMİRKAN H. M. B., ATEŞ H., DEMİR T., GÜRSOY ÇALAN Ö., İŞLEKEL G. H., ...More

3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes