OYUNCULUK YÖNTEMLERİ VE BEDENSEL AKTİVİTELERİN DOWN SENDROMLU ÇOÇUKLARIN GELİŞİM SÜRECİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Dündar K.

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2022, vol.3, no.50, pp.231-237

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.231-237
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin hem iş hem de günlük hayatlarında bedensel aktivitelerin ne denli önemli olduğu artık çağımızda oldukça iyi bilinmektedir. Bedensel aktivite uygulamalarının yalnızca sağlıklı bireylerde değil genetik gelişim konusunda eksikliği olan “Down sendromlu” bireylerde de ne denli önemli olduğu yapılan uygulamalar ve çalışmalarda da gözlenmiştir.  Normal bireylerin gün içinde gerçekleştirdikleri doğal ya da doğal olmayan istem dışı hareketlerle birçok farklı form sergilediği ve bir şekilde bedensel aktivite içinde olduğunu bilmekteyiz. Yaklaşık son 30-40 yılda yaşamın her alanındaki gelişmeler göstermektedir ki; günlük yaşamda ve hayatın diğer alanlarında aktivite zorunluluğu en başta sağlık açısından ve daha kaliteli bir yaşam algısı açısından kaçınılmaz bir hal almıştır.

 

Bu çalışmamızda; özellikle down sendromlu bireylerin bedensel aktivite içinde olmalarının, daha da önemlisi bunun teatral yöntemlerle, yaklaşımlarla ve oyunlarla gerçekleştirilmesinin yaşam kaliteleri açısından, algı gelişimi açısından ve en önemlisi yapabilirlikleri açısında oldukça büyük önem taşıdığını vurgulamayı amaçlamaktayız. Down sendromlu bireylerle yapılan teatral çalışmalar ve bu çalışmaların içinde yer alan bedensel tüm aktiviteler onların yaşam kaliteleri, yapabilirlikleri ve algılamalarını daha da kolaylaştıran bir yöntem olarak denenmiş, eğlenceli ve oyunsu yaklaşımlarla gerçekleştirilmiş bu denemelerin sonucunda toplumsal yaşama, sosyal hayatın gerekliliklerine çok daha kolay uyumlanabildikleri ve bedensel olarak da daha rahat ve isteklerini daha net gerçekleştirdikleri gözlenmiştir.  

 

Özellikle teatral çalışmaların algıya dayalı taraflarının uygulama biçiminde verilmesi ve bunların daha çok bedensel aktivitelerle gerçekleştirilmesi hem yaparken öğrenme olgusunu, hem de yapabildiklerini görüp daha da eğlenceli bir durumla bunu uygular hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu yaklaşımlarla birlikte down sendromlu bireylerin ciddi anlamda öğrenme ve öğrendiklerini uygular hale gelmeleri açısından gelişim süreçlerine olumlu bir katkı yaptığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Oyunculuk, Down Sendromu, Oyunculuk Yöntemleri, Bedensel Gelişim