The Meaning of Public Life, Panopticon, Big Brother, Liberty and Security


Göçmen D.

Türkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine, vol.3, no.3, pp.186-191, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Meaning of Public Life, Panopticon, Big Brother, Liberty and Security

The aim of this short essay is to work out some aspects of the systematic relationship of the concepts of security/safety and liberty in the light of actual security/safety policies and implimentations. After a short introduction, because there is observed a widespread confusion especially about the meaning of the concept of security/safety in everyday life as well as among academics, there is made an attempted to provide an original-developmental academic definition about the meaning of security/safety. There is explained the origin and the meaning of the concepts of "panopticon" and "big brother" as the way of the perception of the problem of security/safety relates to these concepts. Finally, there is presented a fundamental position about the systematic relationship of the concepts of security/safety and liberty, which is believed to be found in modern philosopy.

Keywords: Safety, Freedom, Privacy
Kamusal Yaşamın Anlamı, Panopticon, Big Brother, Özgürlük ve Güvenlik

Bu kısa yazının amacı, güvenlik ve özgürlük kavramları arasında olan sistematik ilişkiye güncel güvenlik politikaları ve uygulamalarının ışığında bazı açıklıklar getirmektir. Kısa bir girişten sonra, özellikle güvenlik kavramının tanımına dair günlük hayatımızda olduğu gibi akademik çevrelerde de yaygın kafa karışıklığı gözlemlendiği için, güvenlik kavramının anlamına dair kökensel akademik bir tanım denemesi yapılmaktadır. Çağımızda güvenlik sorununun algılanma tarzı olan "panopticon" ve "big brother" kavramlarının kökenine ve anlamına açılık getirilmektedir. Son olarak modern felsefede güvenlik ve özgürlük kavramları arasındaki sistematik ilişkiye dair geliştirilmiş olan temel duruşa ilişkin bir öneri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özgürlük, Mahremiyet

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-kamusal-yasamin-anlami-panopticon-big-brother-ozgurluk-ve-guvenlik-80438.html