ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI : DENİSON ÖRGÜT KÜLTÜRÜ MODELİ


Ayan M. S.

in: Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere Akademik Yorumlar, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.181-190, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.181-190
  • Editors: Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kültür, sosyal bilimler içinde ki en karmaşık kavramlardan biridir. Bunun da nedeni, her bir yeni yaklaşım ile birlikte yeni anlamlar kazanmasıdır. Bu yeni anlamlarla birlikte temel olan insanların en basit anlamıyla yapıp, yarattığı her şey yani bütün yaşam biçimi, ana temasının değişmemesidir. Örgütler açısından baktığımızda ise, örgütler yaşayan organizmalardır ve nasıl bir varlığı oluşturan organların tümü organizmayı oluşturuyorsa, çalışanlar da bir örgütü oluşturan varlıklardır. Bu nedenle örgütler aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösterseler de birbirlerinden farklıdır. Örgütlerin bu farklılıkları, çalışanlarının tutum ve davranışlarını etkileyerek, içinde bulundukları örgütün kültürünün oluşmasına ve ortak bir hedef doğrultusunda çalışmalarına neden olur. Çalışmamızın amacı, örgütler kültürünün tarihsel süreç içinde değişimini inceleyerek, Denison Örgüt Kültürü Modeli’nin diğer modellerden farkını ortaya koymaktır.

Örgüt kültürü modellerine bakıldığında, Terence Deal ve Allan Kennedy  çevrenin örgüt kültürü üzerinde ki etkisini incelemiş, ABD’li sosyal psikolog T. Parsons, örgüt kültürünün incelenmesinde ve oluşturulmasında sosyal değerlerin katkıları üzerinde durmuştur. Schein örgüt kültürünü, bir grubun içsel bütünleşme veya dışsal uyumundan kaynaklanan sorunlarını çözme sırasında öğrendiği, geçerliliği kanıtlanmış ve paylaşılmış olan, örgüte yeni girenlere ise düşünmenin, algılamanın ve hissetmenin en doğru yolu olarak öğretilmekte olan temel varsayımlar olarak tanımlamıştır. Kilmann, örgüt kültürünün görevini her şeyi harekete geçiren sosyal bir enerji olarak tanımlar. Ona göre kültür, örgütsel bürokrasiyi yorumlama işlerini de yerine getirmektedir. Bu şekilde, örgüt kültürü, tüm karar sistem ve mekanizmaları ile çalışanların iş görme arzularını ve iş verimliliklerini etkiler. William Ouchi ise  "Z" kültürü modelinde katılımcı bir yapıya sahip olan Japon yönetim tarzını Amerikan yönetim tarzı ile birleştirerek yeni bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Denison örgüt kültürü modeline bakıldığında ise, diğer örgüt kültürü modelleri ile karşılaştırıldığında 1990’lı yıllarda yeni bir model olarak görülse de son yirmi yılda 10000’in üzerinde örgüte ve sayısız çalışanına uygulanmış bir modeldir. Bu model, örgütün performansıyla ilgili, karlılık, kalite, satışların büyüklüğü, çalışanların tatmini üzerinde büyük bir etkiye sahip, dört kültürel özelliği, üçer altdizinde incelemektedir. Denison modelinin dört kültürel unsuru İlgi, Tutarlılık, Uyum ve Misyondur. Her bir kültürel unsurda üç alt dizine ayrılmaktadır. Bu alt dizinlerde sırasıyla yetkilendirme, takım oryantasyonu, yetenek geliştirme, temel değerler, anlaşma, eşgüdüm, değişim yaratma, müşteri odaklılık, örgütsel öğrenme, vizyon, stratejik yön ve amaçlardır.

Çalışmamızda ki bulgular ise; diğer örgüt kültürü modellerinin genellikle kişilik ya da psikolojik tabanlı olması, akademik çevreler için tasarlanması, işletme sorunlarını açıklama da yetersiz kalması ve örgütün her seviyesi için ayrı ayrı oluşturulması ve uygulanması gerekliliği olmasına karşın., Denison örgüt kültürü modelinin; davranışsal tabanlı olması, işletme çevresi için tasarlanması, işletmenin sorunlarını pratikte diğer modellerden çok daha açık bir şekilde ortaya koyabilmesi, uygulanabilirliğinin hızlı ve kolay olması ve örgütün her seviyesinde uygulanabilme özelliğine sahip olmasıdır.